Πιστοποιητικά

Υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας στην αγορά.

Όλα τα πιστοποιητικά για τα οποία προετοιμάζουμε τους μαθητές μας είναι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ αλλά και στην Ευρώπη, ισχύουν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ και  μοριοδοτούν κανονικά σε όλες τις προκηύξεις.

Η επιλογή ενός πιστοποιητικού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων, από τα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού και από εξωτερικές συνθήκες όπως η πίεση χρόνου (ειδικά για προκηρύξεις του Δημοσίου).

Από το 1974 στη Νέα Ιωνία