ΜΑΘΕΤΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Τι είναι το επίπεδο Β2;

 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα Γλωσσικά Προσόντα (Common European Framework of Reference for languages - CEFR) είναι ένα πλαίσιο αναφοράς σε θέματα γλωσσικής επάρκειας. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται με βάση αυτό αναγνωρίζονται στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες ηπείρους.

 

Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και οι επίσημες γλωσσικές εξετάσεις βασίζονται στα επίπεδα αυτά:

A1 και A2 - Βασικό επίπεδο

B1 και B2 – Ενδιάμεσο επίπεδο

C1 και C2 – Προχωρημένο επίπεδο

 

Τα πιστοποιητικά Β2 είναι επιπέδου "lower".

 

Το δικό μας πακέτο Β2 ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ περιλαμβάνει:

 

- Υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας και γλωσσικής επάρκειας για τις εκάστοτε εξετάσεις

- Σημειώσεις για μελέτη

- Προπαρασκευαστικές ασκήσεις - εξάσκηση με φωτοτυπίες ή ηλεκτρονικά στην e-πλατφόρμα μας

- Προσομοίωση εξετάσεων (mock tests)

- Αρθρωτή δομή διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητες του υποψήφιου (tailor-made course)

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

Υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας στην αγορά.

Όλα τα πιστοποιητικά για τα οποία προετοιμάζουμε τους μαθητές μας είναι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ αλλά και στην Ευρώπη, ισχύουν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ και  μοριοδοτούν κανονικά σε όλες τις προκηύξεις.

Η επιλογή ενός πιστοποιητικού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων, από τα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού και από εξωτερικές συνθήκες όπως η πίεση χρόνου (ειδικά για προκηρύξεις του Δημοσίου).

 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Β2 

ME ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

-Αναπτυσσόμαστε και μεγαλώνουμε.

-Παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών.

-Στόχος μας είναι να δώσουμε στον κάθε μας μαθητή τη λύση που είναι καλύτερη για όλους.