Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα συνιστώνται σε περιπτώσεις όχι γενικής εκμάθησης ικανοτήτων, αλλά όπου υπάρχει συγκεκριμένο ζητούμενο (π.χ. κάποιο ιδιαίτερο πτυχίο ή βραχυπρόθεσμος στόχος), ή οι μαθητές είναι πιο ώριμοι και συνειδητοποιημένοι ως προς τις απαιτήσεις τους. Τότε, υπάρχουν πλεονεκτήματα, καθώς τα μαθήματα επικεντρώνονται μόνο στις συγκεκριμένες ικανότητες, με πολλαπλάσιο όφελος για τους μαθητές.

Από το 1974 στη Νέα Ιωνία