Εδώ μαθαίνουμε σωστά τις ξένες γλώσσες

ΑΡΘΡΩΤΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προσεκτικά μελετημένος συνδυασμός δια ζώσης και εξ' αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
gallery/IMG_20200826_112741

Τα ιδιαίτερα μαθήματα συνιστώνται σε περιπτώσεις όχι γενικής εκμάθησης ικανοτήτων, αλλά όπου υπάρχει συγκεκριμένο ζητούμενο (π.χ. κάποιο ιδιαίτερο πτυχίο ή βραχυπρόθεσμος στόχος), ή οι μαθητές είναι πιο ώριμοι και συνειδητοποιημένοι ως προς τις απαιτήσεις τους. Τότε, υπάρχουν πλεονεκτήματα, καθώς τα μαθήματα επικεντρώνονται μόνο στις συγκεκριμένες ικανότητες, με πολλαπλάσιο όφελος για τους μαθητές.

 

ΜΑΘΕΤΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

πρότυπες σπουδές - top επιτυχίες - ατομική παρακολούθηση