Εδώ μαθαίνουμε σωστά τις ξένες γλώσσες

ΑΡΘΡΩΤΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προσεκτικά μελετημένος συνδυασμός δια ζώσης και εξ' αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας

Καλύπτουμε:

  • τα τρία πεδία της εξέτασης: κατανόηση γραπτού λόγου, γλωσσική επίγνωση και παραγωγή γραπτού λόγου.

Παρέχουμε:

  • υλικό για μελέτη και πρακτικές ασκήσεις για εξάσκηση.

Επίσης:

  • Δωρεάν 3-ωρη εξομοίωση εξέτασης στις 30/6 στο κέντρο μας.. 
10 ώρες μαθημάτων δια ζώσης ή online

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 -  Τρίτη 30 Ιουλίου 2020

πρότυπες σπουδές - top επιτυχίες - ατομική παρακολούθηση