ΜΑΘΕΤΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

 

-Μικρά ΑΣΦΑΛΗ ομοιογενή τμήματα

ή ιδιαίτερα μαθήματα-

 

-Εγγύηση απόκτησης Β2-

 

-Σεβασμός στις ιδιαιτερότητες-

 

-Προσεκτικά επιλεγμένη βιβλιογραφία-

 

-Ευέλικτα και ανταποδοτικά

προγράμματα σπουδών-

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Μικρά γκρουπ ενηλίκων για μεγαλύτερη απόδοση

Μικρά τμήματα παιδιών και εφήβων, ομοιογενή.

Ιδιαίτερα μαθήματα για πιο ειδικούς στόχους