-ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-          -ΜΕΛΕΤΗ-              -ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-

-Μικρά ΑΣΦΑΛΗ ομοιογενή τμήματα

ή ιδιαίτερα μαθήματα-

 

 

-Εγγύηση απόκτησης Β2-

 

 

-ΑΡΘΡΩΤΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-

 

 

-Προσεκτικά μελετημένος συνδυασμός δια ζώσης και εξ' αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας-

 

 

-Ευέλικτα και ανταποδοτικά

προγράμματα σπουδών-

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Μικρά γκρουπ ενηλίκων για μεγαλύτερη απόδοση

Μικρά τμήματα παιδιών και εφήβων, ομοιογενή.

Ιδιαίτερα μαθήματα για πιο ειδικούς στόχους